Εισαγωγή

Η ATRAX ιδρύθηκε το 2013 με έδρα την Πτολεμαΐδα και πρωταγωνιστεί στον Βιομηχανικό και Ιδιωτικό Τομέα με κύριους τομείς δραστηριότητας την κατασκευή και συντήρηση βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων και μεταλλικών κατασκευών.

Ιδρυτές και μέτοχοι της εταιρίας

Χάιτας Νικόλαος / Διπλ. Οικονομολόγος Π.Θ.
Χάιτας Χαρίλαος / Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.

Σκοπός της εταιρίας είναι, μέσα από τα έργα και τις συνεργασίες μας, να αναδεικνύεται η αξιοπιστία κ η υπευθυνότητα, αξίες οι οποίες αποτέλεσαν τα θεμέλια για την δημιουργία και την ανάπτυξή της. Με γνώμονα την τεχνογνωσία και τον προγραμματισμό, η ικανοποίηση του πελάτη, μέσω της σωστής και άρτιας λειτουργίας της κατασκευής, είναι μονόδρομος. Με δεδομένα αυτά η ATRAX είναι σε θέση να επιδιώξει με αυτοπεποίθηση και συνέπεια νέους στόχους όπως

  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΒΕΛΤΙΩΣΗ της οργανωτικής της υποδομής
  • ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ και ΕΠΕΚΤΑΣΗ τόσο εθνικά όσο και διεθνή