Η ATRAX διαθέτει ένα πλήρως εξειδικευμένο στόλο ανυψωτικών μηχανημάτων και μέσων μεταφοράς, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

  • Unimog μονής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας
  • Unimog διπλής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας
  • Γερανοφόρα οχήματα των 30 tn.m και 60tn.m
  • Περονοφόρα οχήματα
  • Μηχανήματα Έργου τύπου καταβρεχτήρα

Η εικόνα των δυνατοτήτων της ATRAX ολοκληρώνεται με ένα πλήρες μηχανουργείο με μηχανήματα, κοπτικά, συγκολλήσεις, ικριώματα, πρέσες, τόρνους, στράτζες, άλλα ειδικά εργαλεία και ανταποκρίνεται στα υψηλά επίπεδα αναγκών του Βιομηχανικού και Ιδιωτικού χώρου σε κατασκευή, συντήρηση και επισκευή.