Οι απαιτήσεις στον χώρο της συντήρησης Βιομηχανικών εγκαταστάσεων δίνουν την δυνατότητα στην ATRAX μέσα από μια συντονισμένη ομάδα συνεργατών και άρτια οργανωμένα συνεργεία να κατευθύνει και να εκτελέσει το σύνολο των ενεργειών έως και το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

  1. Εσωτερικός καθαρισμός και επισκευή θερμοδομών λεβήτων, αναθωρακίσεις κελυφών και στροφείων μύλων, επισκευή καυστήρων και τροφοδοτών λιγνίτη του Αης Μελίτης.
  2. Αναθωρακίσεις κελυφών και στροφείων μύλων, επισκευή καυστήρων και τροφοδοτών λιγνίτη του Αης Πτολεμαΐδας.
  3. Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων της μονάδας Αης Μελίτης.
  4. Αποκατάσταση βλαβών και αναβαθμίσεων στους εκσκαφείς του ορυχείου Αμυνταίου κατά τη διάρκεια των ετήσιων συντηρήσεων.
  5. Επισκευή, συντήρηση και βελτίωση ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων ορυχείου Αμυνταίου.
  6. Συντήρηση και επισκευή του πάγιου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ορυχείου Αμυνταίου.
  7. Συγκόλληση και επισκευή-συντήρηση ιμάντων στα ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ).