Η ικανοποίηση και του πιο απαιτητικού πελάτη αποτελεί κύριο μέλημα για την εταιρία μας. Ανά τα έτη έχει συγκροτηθεί ένα σύνολο γερανοφόρων οχημάτων καλύπτοντας μία εκτεταμένη γκάμα ανυψωτικών απαιτήσεων και μέσων μεταφοράς.

  1. Ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού ορυχείων με γερανοφόρα
    οχήματα ανυψωτικής ικανότητας 8 / 15 / 30 / 50 tn.m
  2. Ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού ορυχείων με γερανοφόρα
    οχήματα Unimog μονής και διπλής καμπίνας, ανυψωτικής ικανότητας 6 / 8 / 12 / 16 tn.m
  3. Διαβροχή δρόμων και δαπέδων των ορυχείων του ΛΚΔΜ με χρήση βυτίων νερού.