Ο άρτιος εξοπλισμός σε μηχανήματα, κοπτικά, συγκολλήσεις, ικριώματα, πρέσες, τόρνους, στράτζες, άλλα ειδικά εργαλεία εγγυάται την επιτυχημένη εκτέλεση μεταλλικών και μηχανουργικών εργασιών.

  1. Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών επισκευής ερπυστριών και κάδων του ορυχείου Αμυνταίου.
  2. Επισκευή οχημάτων δηζελοκίνητου εξοπλισμού των ορυχείων.