Η εταιρία πλαισιώνεται από μία μεγάλη και καλά συντονισμένη ομάδα πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών και έμπειρων εργοδηγών. Στο προσωπικό της εντάσσεται επίσης σημαντικός αριθμός εξειδικευμένων αδειούχων εργαζομένων όπως

  • Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
  • Επαγγελματίες οδηγοί
  • Ηλεκτροσυγκολλητές
  • Τορναδόροι
  • Μονταδόροι
  • Ηλεκτροτεχνίτες
  • Τεχνίτες οχημάτων
  • Μηχανοτεχνίτες
  • Συγκολλητές ιμάντων ταινιόδρομων

Σε συνάρτηση με την οργάνωση και τον προγραμματισμό που χαρακτηρίζουν την ATRAX εξασφαλίζεται η ανάληψη και επιτυχής εκτέλεση των έργων